درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

پیشرفت در مغازه داری با انجام تغییرات کوچک

  • 20 مهر 1400
پیشرفت در مغازه داری با انجام تغییرات کوچک

یکی از عواملی که می تواند باعث شود تا درصد فروش مغازه ات افزایش پیدا کند و به سود بیشتری دست پیدا کنی این است که سعی کنی تا به طور دائم در مغازه داری پیشرفت کنی.

برای پیشرفت در مغازه داری باید چه کاری انجام داد؟

پیشرفت در مغازه داری نیاز به برنامه ریزی داری. برنامه ریزی یعنی اینکه برای خود یک چارچوب مشخص تعیین کنی تا در زمان مشخص و با انجام فعالیت های مشخص بتوانی با پیشرفت در مغازه داری، کسب و کار خود را متحول کنی.

در مرحله بعد نیاز است تا برنامه خود را پیاده سازی کنی. برای پیاده سازی برنامه باید سعی کنی تا جایگاه خود را به عنوان یک مغازه دار تغییر بدهی. درواقع پیشرفت در مغازه داری به معنی ایجاد یک تحول مثبت در رفتار فروشنده است، به طوری که این تغییر بتواند منجر به افزایش فروش و درآمد شود.

پیشرفت در مغازه داری همیشه شامل یک تغییر بزرگ نیست!

گاهی نیز ممکن است فروشنده تنها با ایجاد یک تغییر کوچک در رفتار خود و یا شیوه مغازه داری، بتواند کسب و کار خود را متحول کند.

یک مغازه دار و یا فروشنده حرفه ای سعی می کند تا همیشه در حال پیشرفت باشد. حتی گاهی ممکن است از مشاوران کسب و کار کمک بگیرد تا بتواند همیشه به عنوان یک مغازه دار قدرتمند به فعالیت های کاری خود ادامه دهد.

در زمان ایجاد تغییرات در سبک مغازه داری و تغییر کسب و کار میزان رقابت را در نظر داشته باشی

ممکن است در حوزه ای که فعالیت داری رقابت بسیار شدیدی میان تو و سایر فروشندگان وجود داشته باشد. به همین دلیل در زمان برنامه ریزی باید به این مورد نیز توجه داشته باشی.

در نظرات بنویس با تغییر کوچک شروع می‌کنی یا تغییر بزرگ؟

نظرات

بی صبرانه منتظر شما هستیم!

نظر بدهید!
code

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم