درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

شکست کسب و کار مغازه داری آخر خط نیست

  • 21 مهر 1400
شکست کسب و کار مغازه داری آخر خط نیست

حتما این جمله را بارها شنیده ای که می گویند، شکست کسب و کار مقدمه پیروزی است. تا به حال به مفهوم این جمله فکر کرده ای که این جمله چه ارتباطی با کسب و کارهای موفق دارد؟

اگر بخواهیم کسب و کارهای موفق را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که تمام آن ها در همان ابتدای آغاز فعالیت های خود و یا حتی در مراحل مختلف راه اندازی کسب و کار با شکست مواجه شده اند. آنها در نهایت توانسته اند به موفقیت بزرگی دست پیدا کنند.

متاسفانه بسیاری از کسب و کارها زمانی که با مشکل مواجه می شوند، از ادامه فعالیت صرف نظر می کنند. در حالی که مشکلات به وجود آمده تنها نشان دهنده نقاط ضعف آن ها است. آنها با برطرف کردن آن نقاط ضعف می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

اگر بخواهیم کسب و کارهای موفق را با کسب و کارهایی که فعالیت آن ها متوقف شده مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که هر دو در برهه هایی از زمان با شکست کسب و کار رو به رو شده اند. یکی از آن ها تسلیم شده و دیگری با انرژی بیشتری برای رسیدن به موفقیت تلاش کرده است.

توجه داشته باش اگر به تازگی اقدام به راه اندازی کسب و کار کرده ای، برای اینکه بتوانی در آینده تبدیل به یک کسب و کار موفق شوی باید از تمام شکست های خود درس بگیری. تو باید سعی کنی تا میزان اشتباهات خود را کاهش بدهی و ضعف های کسب و کار را جبران کنی.

در نظرات بنویس که بعد اولین باری که شکست کسب و کار را تجربه کردی ادامه دادی یا متوقف شدی؟

نظرات

بی صبرانه منتظر شما هستیم!

نظر بدهید!
code

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم