درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

انگیزه بخشی به شاگرد مغازه برای فروش بیشتر

  • 12 مهر 1400
انگیزه بخشی به شاگرد مغازه برای فروش بیشتر

ممکن است چندین شاگرد مغازه را استخدام کرده باشی، در حالی که نمی‌دانی چگونه می توان فروشندگان را تشویق کرد تا برای فروش بیشتر تلاش کنند!

زمانی که تو از شاگرد مغازه برای فروش کمک می گیری، نیاز است تا به عنوان مدیر با آن ها رفتاری داشته باشی که در آنها این انگیزه را ایجاد کند که برای فروش بیشتر تلاش کنند.

تفویض اختیار

گاهی برای اطمینان حاصل کردن از حضور منظم فروشندگان در محل کار خود، می توانی از تفویض اختیار استفاده کنی. اگر تو به یکی از فروشنده کلید مغازه را بدهی، این حس در او به وجود خواهد آمد که به دلیل داشتن اعتماد نسبت به این فرد، تصمیم گرفته ای تا کلید مغازه خود را در اختیار او قرار دهی.

زمانی که فروشنده صاحب کلید باشد، مجبور است تا تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا هر روز در زمان مشخص در مغازه حضور داشته باشد. این یعنی تلاش بیشتر فروشنده، برای رسیدن به فروش بیشتر.

حقوق و پاداش

برای تمام افرادی که به نوعی نیروی کاری دیگران محسوب می شوند، این مورد بسیار اهمیت دارد که در تاریخ مشخص حقوق خود را دریافت کنند. همچین زمانی که کارفرما مبلغی را به عنوان پاداش به آن ها می دهد، باعث می شود تا انگیزه آن ها برای کار، بیشتر شود.

فراهم کردن امکانات رفاهی

 زمانی که تو به عنوان صاحب یک کسب و کار بخواهی تا فروشندگان با تلاش خود فروش مغازه ات را بالا ببرند، می توانی از ترفند فراهم کردن امکانات رفاهی استفاده کنید. می توانی یک سرویس رفت و آمد برای آن ها در نظر بگیری یا در زمان های خاص بُن خرید در اختیار آنها قرار دهی.

تمام افرادی که فعالیت های آن ها به شکلی است که به استخدام شاگرد مغازه نیاز دارند، بهتر است بدانند که علاوه بر فراهم کردن امکانات رفاهی برای فروشندگان باید سعی کنند با انجام فعالیت های تشویقی، انگیزه فروشندگان را برای رسیدن به فروش بیشتر را افزایش دهند.

در نظرات بنویس چند شاگرد در مغازه ات داری؟

نظرات

بی صبرانه منتظر شما هستیم!

نظر بدهید!
code

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم