درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

چگونه نیازهای مشتری را شناسایی کنم؟

  • 25 آبان 1400
چگونه نیازهای مشتری را شناسایی کنم؟

به طور کلی تمام کسب و کارها بر اساس نیاز مشتری شکل می گیرند، و اگر کسب وکاری نتواند به درستی نیاز مشتری را درک کند و برای رفع نیاز او تلاش نکند، این کسب و کار به سرعت نابود خواهد شد، زیرا مشتری به سمت او و مغازه اش جذب نخواهد شد.

برای ساختن یک کسب و کار موفق، نیاز مشتری را شناسایی کن

زمانی که بخواهی از موفقیت کسب و کار خود در آینده اطمینان حاصل کنی، لازم است تا نیاز مشتریان را شناسایی و با توجه به آن ها برنامه های خود را پیاده سازی کنی.

برای شناسایی نیاز مشتری موارد زیر را در نظر داشته باش.

از مشتری بپرس چه چیزی می خواهد

نخستین گام برای شناسایی مشتریان این است که از او بپرسی چه چیزی می خواهد. گاهی نیز به عنوان یک فروشنده می توانی در زمان حضور مشتری در مغازه، با او صحبت کنی تا بتوانی با توجه به صحبت هایش و اینکه چه چیزی می خواهد، به فعالیت های خود ادامه دهی. حتی گاهی نیز می توانی با کمک تهیه پرسشنامه، و قرار دادن آن در اختیار مشتریان، نیاز آن ها را شناسایی کنی.

به مغازه های اطراف توجه داشته باش

راهکار بعدی برای اینکه بدانی مشتری چه چیزی می خواهد این است که به مغازه های اطراف دقت و توجه بیشتری داشته باشی. زمانی بتوانی تشخصی دهی مشتریان بیشتر وارد کدامیک از مغازه های طراف می شوند، تا حدودی موفق خواهی شد تا نیاز مشتری را شناسایی کنی.

آیا به عنوان یک فروشنده و یا صاحب کسب و کار، تا به حال نیاز مشتریان خود را شناسایی کرده ای؟

لطفا پاسخ خود را برای ما ارسال کن.

نظرات

بی صبرانه منتظر شما هستیم!

نظر بدهید!
code

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم