درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

بروز رسانی های ما

  • آخرین ویرایش: 1 تیر 1400

کسب و کار هر لحظه در حال تغییر است. فضای اقتصادی دائما دستخوش تغییرات است. قیمت ها گران و ارزان می شود. تکنولوژی های مختلف امکانات جدیدی در دسترس بشر قرار می دهند. ما در رقم باور داریم اگر دائما به تو توجه نکنیم نمی توانیم همگام با این تغییرات پاسخ مناسب بدهیم. تمام نظرات یا درخواست هایی که به ما ارسال می کنی تک به تک مورد تحلیل قرار می دهیم.

قابلیت های پردرخواست را اولویت بندی می کنیم و در اسرع وقت در دستور کارهای روزانه مان قرار می دهیم. امکاناتی را برایت فراهم می کنیم که شاید درخواست آن را هم نداشته ای اما ما با توجه به شناختی که از تکنولوژی و فضای کارت پیدا کرده ایم تشخیص می دهیم کار و کاسبی ات را بهتر می کند.

در رقم هیچ یک از بازخوردهای تو نادیده گرفته نمی شود

با ما همراه باش

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم