درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

ماموریت ما

  • آخرین ویرایش: 31 خرداد 1400

کسب و کار ها نیروی پرقدرت زاینده و مولدهای چرخه اقتصادی دنیا هستند. آنها هستند که ارزش خلق می کنند و در نتیجه اقتصاد را رشد می دهند. کسب و کارهای بزرگ سرمایه نسبتا زیادتری نسبت به کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. خواه ناخواه به یک پایداری نسبی رسیده اند. کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند که به رقم نیاز دارند.

ما می خواهیم تمام کسب و کارهای کوچک و متوسط را الکترونیکی کنیم

کسب و کارهایی که امروزی و الکترونیکی کار می کنند از فرآیند های غیر بهینه سنتی، دفتر و کاغذ بازی بیهوده فاصله می گیرند. آنها فرصت پیدا می کنند در تغییر و تحولات اقتصادی مثل همه گیری کرونا، رکود یا تورم با یک نگاه متفاوت از دیگران عمل کنند. کسب و کارهای امروزی و الکترونیکی سریع تر تطابق پیدا می کنند چون بهتر از دیگران نسبت به کارهایی که انجام می دهند شناخت دارند.

تو به عنوان یک کسب و کار کوچک و متوسط در بازار خدمات ارائه می دهی یا خرید فروش انجام می دهی. تو نیاز داری از مزایای الکترونیکی شدن کسب و کار بهره مند شوی تا موفقیت خود را تا تضمین کنی

تو برای بقا و موفقیت کسب و کارت ناگزیر هستی که الکترونیکی شوی چون این کار تمام آنچه از شناخت و بینش نیاز داری برایت فراهم می کند. ماموریت رقم این است که در راه الکترونیکی کردن کسب و کارت همگام تو باشد. موفقیت رقم به موفقیت کسب و کار تو در بازار پیوند خورده است

با ما همراه باش

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم