درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
منتظر دریافت پیامک باشید.
متاسفانه خطایی در ثبت درخواست شما بوجود آمده است.
لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
درخواست شما یک بار پردازش شده است.
لطفا دقایقی دیگر مجددا امتحان کنید.
تعداد دفعات مجاز درخواست شما به پایان رسیده است.

می خواهید با رقم آشنا شوید؟

صفحه معرفی رقم

رقم دنبال چیست؟

ما در رقم می خواهیم فضای کسب و کار عقب نماند. ما در رقم به چه می اندیشیم؟

درباره ماموریت رقم بیشتر بدانید

رقم از کجا شروع شده است؟

ما در رقم فهمیدیم چون کسب و کارها با دفتر و کاغذ حساب کتاب می کنند بسیاری از وقت و سرمایه شان تلف می شود

ما در رقم تلاش می کنیم بهترین فناوری ها را برایتان به کسب و کار بیاوریم. ابری شدن کسب و کار ها نزدیک است

درباره فضای ابری رقم بیشتر بدانید

مهم ترین اولویت ما در رقم کسب و کارهاست. کسب و کار بالاتر از همه چیز

درباره خدمات و پشتیبانی رقم بیشتر بدانید

بازخورد های شما کسب و کارها به رقم نه تنها نادیده گرفته نمی شود بلکه قطب نمای تمام فعالیت های ما در رقم است. بهبود همیشگی همگام با سرعت کسب و کار

درباره بروزرسانی های رقم بیشتر بدانید
ما که هستیم؟

ما در رقم کسانی هستیم که شبانه روز تلاش می کنیم تا بهترین خدمات را به کسب و کارها ارائه کنیم.

حساب کتاب طلب | بدهی را رایگان شروع کن!

منتظر چه هستی؟ سادگی سود است. دفترحساب راحت و سریع رقم